Inschrijven BALK TOPfestival 2019

Pagina 1 van 7

Inschrijfformulier BALK TOPfestival 2019

Wie kan zich inschrijven?
Het BALK TOPfestival heeft een open karakter, maar gaat voor topkwaliteit. Zowel BALK als niet BALK-leden kunnen zich kandideren voor deelname. Bij gelijke kwaliteit heeft een BALK-lid voorrang op een niet BALK-lid. Een onafhankelijke selectiecommissie beoordeelt de kwaliteit.

Inschrijven tot 1 april 2019
Inschrijven als kandidaat voor deelname kan alleen via dit digitale inschrijfformulier tot 1 april 2019. Te late inschrijvingen worden niet meer in behandeling genomen.

Separaat aan de digitale inschrijving dienen deelnemers vóór 1 april minimaal 2 links naar recente youtube-video’s te sturen via het aanmeldformulier Youtube-links. Deze video’s dienen een beeld te geven van het huidige muzikale en artistieke niveau van de groep.

Wat is er nodig voor de inschrijving?
Zorg dat je in ieder geval naast de algemene gegevens over de groep en de contactpersoon, onder andere de volgende gegevens bij de hand hebt: - naam en contactgegevens dirigent
- naam en contactgegevens technicus (indien van toepassing)
- aantal deelnemers
- betrokkenheid van zangers/dirigent bij andere groepen
- gegevens over gebruik en aantallen van instrumenten en solistenmicrofoons
- betalingsgegevens (incasso vindt pas na plaatsing plaats)

Inschrijfreglement
Op de inschrijving en kandidaatstelling voor deelname is het inschrijfreglement van toepassing. Het volledige inschrijfreglement is hier te lezen (link wordt geopend in nieuw tabblad).

Vragen?
Mail naar topfestival@balknet.nl
 
Algemene gegevens groep en contactpersoon. .
Naam groep*
Invalid Input

Vestigingsplaats groep*
Invalid Input

Naam dirigent*
Invalid Input

BALK-lid*
Invalid Input

Indien je aangeeft per 1 januari 2020 lid te willen worden, dan zal er op een later moment contact met je gezocht worden voor de lidmaatschap-aanvraag

Naam contactpersoon*
Please type your full name.

Email contactpersoon*
Invalid email address.

Adres contactpersoon*
Invalid Input

Postcode en plaats*
Invalid Input

Telefoonnummer*
Invalid Input

 
Aanmelding competitie
Aantal deelnemers*
Invalid Input

Het deelnamegeld wordt geïncasseerd na definitieve plaatsing. BALK-leden betalen €20,- per deelnemende zanger en niet BALK-leden €27,50 per deelnemende zanger. Dirigenten, musici en regisseurs betalen geen deelnamegeld en dienen later in dit formulier doorgegeven te worden.

Voor grote groepen adviseren wij een opgave van 80% van het aantal leden.

Het definitieve aantal kan doorgegeven worden tot en met 15 september.

Competitie*
Invalid Input

Welke competitie is voor jullie van toepassing? Let op: definitieve plaatsing en keuze voor categorie wordt bepaald door een onafhankelijke en deskundige selectiecommissie.

Zijn er leden betrokken bij andere groepen?
Invalid Input

Het antwoord op deze vraag heeft geen gevolgen voor de toewijzing van de categorie door de selectiecommissie. Indien leden en/of dirigent betrokken zijn bij andere zanggroepen, dan wordt getracht hier in de programmering rekening mee te houden

 
Gegevens dirigenten, regisseurs, music, technici en begeleiders
Aantal dirigenten en regisseurs*
Invalid Input

Maximaal 2

Aantal musici*
Invalid Input

Aantal technici*
Invalid Input

Aantal begeleiders
Invalid Input

Alleen van toepassing voor competitie jeugd- en jongeren groepen. Per 5 deelnemende zangers mag 1 begeleider kosteloos het festival bezoeken.

N.B. Het is niet mogelijk om d.m.v. dit inschrijfformulier bezoekerskaarten te bestellen. Bezoekerskaarten kunnen via de website van De Doelen worden aangeschaft. Op een later moment wordt bericht over hoe dit kan worden gedaan.
Ook over de mogelijkheden voor de avondmaaltijd wordt op een later moment bericht. Het is niet mogelijk om via dit inschrijfformulier kaarten hiervoor te bestellen
)
 
Gegevens techniek
Naam technicus*
Invalid Input

Indien er geen sprake is van een eigen technicus, dan hier aangeven wie de contactpersoon voor de techniek is.

Email technicus*
Invalid Input

Indien er geen sprake is van een eigen technicus, dan hier aangeven wie de contactpersoon voor de techniek is.

We nemen zelf de volgende instrumenten mee*

Invalid Input

Overige instrumenten
Invalid Input

Overige instrumenten, indien hierboven niet genoemd

De groep wenst gebruik te maken van:
Invalid Input

Solistenmicrofoons*
Invalid Input

 
Betalingsgegevens
Naam penningmeester of gemachtigde*
Invalid Input

Email penningmeester*
Invalid Input

IBAN rekeningnummer*
Invalid Input

IBAN rekeningnummer zonder spaties

Tenaamstelling rekening*
Invalid Input

Toestemming incasso*
Invalid Input

 
Akkoord reglement en opmerkingen
Akkoord reglement*
Invalid Input

Klik hier voor het volledige inschrijfreglement

Heb je nog opmerkingen?
Invalid Input

Let op: dit veld is bedoeld voor eventuele zaken die je nog wilt melden en niet in het formulier kwijt kon. Voor (urgente) vragen of opmerkingen over het formulier, het reglement of andere zaken waar je graag antwoord wilt hebben: mail naar topfestival@balknet.nl

Verzenden

Indien het formulier na het gebruiken van de verzendknop niet wordt verstuurd, is het formulier niet compleet ingevuld en/of bevat het nog fouten. Handig is dan om de vorige pagina’s nogmaals na te lopen en na te gaan bij welke vragen foutmeldingen staan.