Inschrijven

Inschrijven als kandidaat voor deelname kan alleen via onderstaand digitaal inschrijfformulier van 1 tot 15 april 2024. Te late inschrijvingen worden niet meer in behandeling genomen.


Separaat aan de digitale inschrijving mailen deelnemers vóór 15 april minimaal 2 links van recente YouTube-video’s naar topfestival@balknet.nl. Deze video’s moeten een beeld geven van het huidige muzikale en artistieke niveau van de groep. Vermeld hierbij duidelijk de naam van de groep en de gezongen stukken inclusief originele uitvoerder, componist en eventuele arrangeur.
Zend bij voorkeur recente repetitie-opnames in. Nabewerkte video-opnames, studio-opnames en/of thuis ingezongen multitracks komen niet in aanmerking voor beoordeling.

Pas als aan deze twee voorwaarden is voldaan, is sprake van definitieve inschrijving en wordt die in behandeling genomen.