Inschrijven

Inschrijven als kandidaat voor deelname kan alleen via onderstaand digitaal inschrijfformulier van 1 tot 15 april 2024.

Te late inschrijvingen worden niet meer in behandeling genomen.


Separaat aan de digitale inschrijving mailen deelnemers vóór 15 april minimaal 2 links van recente YouTube-video’s naar topfestival@balknet.nl. Deze video’s moeten een beeld geven van het huidige muzikale en artistieke niveau van de groep. Vermeld hierbij duidelijk de naam van de groep en de gezongen stukken inclusief originele uitvoerder, componist en eventuele arrangeur. Zend bij voorkeur recente repetitie-opnames in. Nabewerkte video-opnames, studio-opnames en/of thuis ingezongen multitracks komen niet in aanmerking voor beoordeling.

Pas als aan deze twee voorwaarden is voldaan, is sprake van definitieve inschrijving en wordt die in behandeling genomen.Indien je aangeeft per 1 januari 2024 lid te willen worden, dan zal er op een later moment contact met je gezocht worden voor de lidmaatschap-aanvraag

 

Het deelnamegeld wordt geïncasseerd na definitieve plaatsing. BALK-leden betalen €20,- per deelnemende zanger en niet BALK-leden €27,50 per deelnemende zanger. Dirigenten, musici en regisseurs betalen geen deelnamegeld en dienen later in dit formulier doorgegeven te worden.

Voor grote groepen adviseren wij een opgave van 80% van het aantal leden.

Het definitieve aantal kan doorgegeven worden tot 30 september 2024.Welke categorie is voor jullie van toepassing? Let op: definitieve plaatsing en keuze voor categorie wordt bepaald door een onafhankelijke en deskundige selectiecommissie.


Het antwoord op deze vraag heeft geen gevolgen voor de toewijzing van de categorie door de selectiecommissie. Indien leden en/of dirigent betrokken zijn bij andere zanggroepen, dan wordt getracht hier in de programmering rekening mee te houden

Gegevens dirigenten, regisseurs, music, technici en begeleiders

**Alleen van toepassing voor jeugd- en jongeren groepen. Per 5 deelnemende zangers mag 1 begeleider kosteloos het festival bezoeken.

N.B. Het is niet mogelijk om d.m.v. dit inschrijfformulier bezoekerskaarten te bestellen. Bezoekerskaarten kunnen via de website van De Doelen worden aangeschaft. Op een later moment wordt bericht over hoe dit kan worden gedaan.

Let op: dit veld is bedoeld voor eventuele zaken die je nog wilt melden en niet in het formulier kwijt kon. Voor (urgente) vragen of opmerkingen over het formulier, het reglement of andere zaken waar je graag antwoord wilt hebben: mail naar topfestival@balknet.nl

Indien het formulier na het gebruiken van de verzendknop niet wordt verstuurd, is het formulier niet compleet ingevuld en/of bevat het nog fouten. Loop de vragen nogmaals na op foutmeldingen en vraag een kopie van de inschrijving.

Separaat aan de digitale inschrijving mailen deelnemers vóór 15 april minimaal 2 links van recente YouTube-video’s naar topfestival@balknet.nl. Deze video’s moeten een beeld geven van het huidige muzikale en artistieke niveau van de groep. Vermeld hierbij duidelijk de naam van de groep en de gezongen stukken inclusief originele uitvoerder, componist en eventuele arrangeur. Zend bij voorkeur recente repetitie-opnames in. Nabewerkte video-opnames, studio-opnames en/of thuis ingezongen multitracks komen niet in aanmerking voor beoordeling.