Deelnamereglement

Deelnamereglement BALK TOPfestival 2019

7e editie 


Organisatie

De organisatie van het festival is in handen van stichting BALK TOPfestival.


Incassering deelnamegeld, aantallen deelnemers wijzigen en afmelden

Tussen 15 juni en 15 juli vindt de automatische incasso van het deelnamegeld plaats op basis van het bij inschrijving opgegeven aantal deelnemers.
Je kunt na de incasso tot 15 september wijzigingen in het aantal deelnemers opgegeven. Eventuele verschillen worden na 15 september verrekend.
Bij afmelding vóór 15 september 2019 wordt het inschrijfgeld gerestitueerd onder aftrek van € 50 administratiekosten.
Bij afmelding na 15 september 2019 vindt géén restitutie plaats.


Competities

Er zijn competities in 3 categorieën:
In alle categorieën kan met of zonder begeleiding van piano, combo of begeleidings-cd worden opgetreden. Op ieder podium is een (elektrische) piano aanwezig.

Categorie 1: Grote groepen

Competities:

 • TOPklasse
 • Eerste klasse

Categorie 2: Middelgrote groepen 

Competities:

 • TOPklasse
 •  Eerste klasse
 • Tweede klasse A*
 • Tweede klasse B*

Categorie 3: Kleine groepen

Competities:

 • TOPklasse
 • Eerste klasse
 • Tweede klasse

*niveau A&B is gelijk. Plaatsing in niveau A of B gaat op basis van loting.


Jurering

Bij iedere competitie is een jury aanwezig van 3 deskundigen (dirigent, vocal coach en regisseur). Ieder jurylid maakt een rapport op, waarbij de groep beoordeeld wordt op de volgende punten:

 • Technische uitvoering: zuiverheid en balans, ritmiek en fasering, uitspraak en dictie, vocaliteit en klankkwaliteit.
 • Artistieke uitvoering: podiumpresentatie, dynamische schakering, interpretatie, repertoirekeuze.
 • Algemene indruk

Directe plaatsing voor het BALK TOPfestival 2021

Op basis van de resultaten van het BALK TOPfestival 2019 worden een aantal groepen direct geplaatst voor het BALK TOPfestival 2021:

 • De nummer 1 en 2 van elke TOPklasse worden direct geplaatst in de TOPklasse van de categorie waar zij in 2019 ingedeeld zijn.
 • De nummers 1 en 2 van elke eerste klasse worden direct geplaatst in de TOPklasse van de categorie waar zij in 2019 ingedeeld zijn.
 • De nummers 1 en 2 uit de tweede klasse kleine groepen worden direct geplaatst in de eerste klasse kleine groepen.
 • De nummer 1 van tweede klasse A van de middelgrote groepen en de nummer 1 van de tweede klasse B van de middelgrote groepen worden direct geplaatst in de eerste klasse middelgrote groepen.


Arrangeerprijs

Zing je een bijzonder arrangement, dat speciaal voor of door je groep geschreven is, dan kun je meedingen naar de arrangeerprijs. Stuur een legaal arrangement in muzieknotatie (PDF), vóór 15 september 2019 naar het e-mailadres arrangeerprijs@balknet.nl. Meer informatie over auteursrecht is te vinden op www.balknet.nl/18960/kennisbank/auteursrecht.

Het is natuurlijk vanzelfsprekend dat je dit nummer tijdens de competitie ten gehore brengt.


Amateurs versus professionals

Als richtlijn wordt gehanteerd of een groep geld verdient aan optredens en deze inkomsten laat terugvloeien naar de zangers. Is er geen financieel gewin voor de zangers bij de groep spreken wij van amateur, ook als de zanger professioneel is opgeleid als zanger en/of dirigent.

Groepen mogen wel inkomsten genereren uit optredens, mits deze inkomsten worden besteed aan het betalen van vaste kosten zoals dirigent, regisseur en repetitieruimte. Een professionele groep bestaat dus uit zangers die inkomsten genereren uit optredens en hiermee een geheel of gedeeltelijk inkomen verwerven.


Techniek

Op basis van de technische gegevens die je bij de inschrijving hebt doorgegeven maakt het BALK TOPFestival een overzicht van alle techniek (geluidstechniek, instrumentarium) dat voor het optreden van je groep nodig is. We stemmen dat overzicht circa een maand vóór het festival met alle groepen afzonderlijk af. Daarna kunnen op dit gebied geen aanvullende wijzigingen meer doorgegeven worden. Denk daarom goed na welke technische hulpmiddelen je nodig hebt!

Waar nodig is er ruimte in het programma om meegebrachte randapparatuur vóór het optreden in de zaal te testen. Hiervoor komt tevoren een apart schema. Het is dus van belang de meegebrachte technische middelen vooraf goed met de organisatie af te stemmen (VP-microfoons, loopstations, meegebrachte eigen instrumenten etc.). Tests worden uitgevoerd met de betreffende artistiek leider, technicus van de groep en technicus van de zaal. Er is dus geen ruimte voor een uitgebreide soundcheck met de hele groep. Niet opgegeven techniek kan niet vooraf worden getest.

Uitzondering is er voor de TOPklasse middelgrote groepen. Deze groepen kunnen een korte soundcheck doen met de hele groep in de zaal volgens een door de organisatie vastgesteld schema.

Groepen die zingen met individuele microfoons (direct mics) dienen gebruik te maken van hun eigen (zender)microfoons en ontvangers. Vermeld bij de afstemming van het technisch overzicht circa een maand vóór het festival wat je meeneemt aan materiaal. De technisch coördinator van het festival zal daarbij per groep afspraken maken met betrekking tot deze techniek.

Een eigen geluidtechnicus van de groep is welkom om aanwijzingen te geven m.b.t. de balans en kleuring van geluid (de mix) en/of de mengtafel in die functies te bedienen. Dit gebeurt altijd op aanwijzing van en onder eindverantwoordelijkheid van de aanwezige geluidtechnicus van de Doelen.

Ook het aanleveren van een LR-signaal vanuit een eigen mengtafel is mogelijk. In het geval van een eigen geluidtechnicus / mengtafel is de groep verantwoordelijk voor de artistieke kwaliteit van de mix. De technicus van De Doelen blijft te allen tijde eindverantwoordelijk voor de geluidstechniek.

Per podium zorgt de organisatie voor een standaard backline van (elektrische) piano, (elektrisch) drumstel en versterkers. Deelnemende groepen worden geacht deze aangeleverde backline te gebruiken.
Om de kosten voor het festival niet onnodig op te laten lopen, wordt per zaal een deelnemende groep die zelf materiaal gebruikt gevraagd deze materialen mee te nemen en te delen met andere groepen. Hierover zal de organisatie contact opnemen met de betreffende groep.


Bekendmaking programma en podiatekeningen

Uiterlijk 1 juli zullen het conceptprogramma en de podiatekeningen worden gecommuniceerd. Op deze podiatekeningen worden de locaties van microfoons, monitoren etc, ingetekend zodat de opstelling en choreografie daarop kunnen worden afgestemd.


Aanleveren info

Voor de mobiele website (www.balktopfestival.nl) dien je de gegevens van je groep, waaronder een korte biografie, setlist (incl. componist/groep/arrangement e.d.) en foto aan te leveren. Je ontvangt tijdig een format waarop je de gevraagde gegevens kunt aanleveren. Uiterlijk 15 september 2019 moet het programma bij de organisatie bekend zijn.

Bij elk te zingen nummer dient een geschatte uitvoeringstijd te staan, zodat de organisatie er zeker van is dat een groep de maximale optreedtijd niet overschrijdt.


Tijden

Het festival begint om 10:00 uur en zal duren tot 21:00 uur.

Voor optredens staan de volgende tijden ingepland:

Grote groepen:

 • Max. zangtijd: 20 minuten  
 • Max. podiumtijd: 25 minuten

Middelgrote en kleine groepen:

 • Max. zangtijd 17½ minuten
 • Max. podiumtijd 20 minuten 

Beeld en geluidsopname

Er kunnen beeld- en geluidsopnames gemaakt worden door een door het
BALK TOPfestival ingehuurde producent. Bij het betreden van De Doelen geeft elke groep toestemming dat de producent deze opnames mag gebruiken. Er kunnen geen rechten ontleend worden aan medewerking aan deze opnames, noch aan de publicatie hiervan.

Het is toegestaan om eigen beeldopnames te maken met telefoon. Voor opnames met andere apparaten, zoals camera’s met statief moet een groep tevoren toestemming vragen aan de organisatie.


 

Voor vragen over het BALK TOPfestival :

topfestival@balknet.nl